ساعات کاری

ساعات کاری اتحادیه به تفکیک در جدول زیر ارائه میگردد

نام واحد

مسئول

از

تا

ساعت

ساعات کاری اتحادیه

شنبه

چهارشنبه

۷:۳۰  تا ۱۴:۳۰
ملاقات با ریاست اتحادیه

شنبه

چهارشنبه

۱۰  تا  ۱۳ با هماهنگی قبلی
مشاور مالیاتی

جناب آقای روغنی

شنبه و دوشنبه

۱۰ تا  ۱۴
مشاور حقوقی

جناب آقای حسینی

شنبه و دوشنبه

۱۰ تا  ۱۴
مشاور بیمه

جناب آقای زیاری

شنبه و دوشنبه

۱۰ تا  ۱۴
تشکیل جلسه هیئت مدیره

یکشنبه

۱۳
تشکیل جلسه گروه امداد

سه ‏شنبه

۱۷
کمیسیون شکایات

جناب آقای کاظمی

شنبه

چهارشنبه

۹  تا  ۱۳ با هماهنگی قبلی
کمیسیون اقتصادی

یکشنبه

۱۶
کمیسیون مالیاتی
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی
کمیسیون بازرسی

شنبه

چهارشنبه

۹  تا ۱۳
کمیسیون شورای پاساژها

چهارشنبه

۹ تا  ۱۳
کمیسیون حل اختلاف

چهارشنبه

با هماهنگی قبلی
بیمه تکمیلی

شنبه

چهارشنبه

۷:۳۰  تا ۱۴:۳۰
تعاونی اعتبار

شنبه

چهارشنبه

۷:۳۰  تا ۱۴:۳۰