ساعت کاری

ساعات کاری

ساعات کاری اتحادیه به تفکیک در جدول زیر ارائه میگردد

نام واحد

مسئول

از

تا

ساعت

ساعات کاری اتحادیه

شنبه

چهارشنبه

7:30  تا 14:30
ملاقات با ریاست اتحادیه

شنبه

چهارشنبه

10  تا  13 با هماهنگی قبلی
مشاور مالیاتی

جناب آقای روغنی

شنبه و دوشنبه

10 تا  14
مشاور حقوقی

جناب آقای حسینی

شنبه و دوشنبه

10 تا  14
مشاور بیمه

جناب آقای زیاری

شنبه و دوشنبه

10 تا  14
تشکیل جلسه هیئت مدیره

یکشنبه

13
تشکیل جلسه گروه امداد

سه ‏شنبه

17
کمیسیون شکایات

جناب آقای کاظمی

شنبه

چهارشنبه

9  تا  13 با هماهنگی قبلی
کمیسیون اقتصادی

یکشنبه

16
کمیسیون مالیاتی
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی
کمیسیون بازرسی

شنبه

چهارشنبه

9  تا 13
کمیسیون شورای پاساژها

چهارشنبه

9 تا  13
کمیسیون حل اختلاف

چهارشنبه

با هماهنگی قبلی
بیمه تکمیلی

شنبه

چهارشنبه

7:30  تا 14:30
تعاونی اعتبار

شنبه

چهارشنبه

7:30  تا 14:30