لیست مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب جدید

لطفا در هنگام مراجعه به اتحادیه جهت تشکیل پرونده، این مدارک را همراه خود بیاورید

357پیرواندنبال کردن

LATEST VIDEOS

TECH POPULAR

TRAVEL

پیگیری های اتحادیه در خصوص مشکلات طرح شناسه کالا

0
در راستای پیگیری های اتحادیه در خصوص مشکلات طرح شناسه کالا و کد رهگیری ، رئیس دفتر ریاست جمهوری موضوع را از وزیر صمت...
تماس با اتحادیه