جلسه بررسی چالش ها و مشکلات اجرای طرح کدشناسه کالا و رهگیری

0
15

 

جلسه بررسی چالش ها و مشکلات اجرای طرح کدشناسه کالا و رهگیری باحضور ریاست و اعضاء هیئت مدیره و مدوعین محترم آقایان؛

– قاسم نوده فراهانی ریاست اتاق اصناف ایران
– محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت
– محمود سیجانی ریاست سازمان صمت استان تهران
– علیرضا شاه میرزائی معاون خدمات و نگهداری وزارت صمت
– علی توسطی ریاست اتاق اصناف تهران
– حمید محله ای سرپرست دفتر خدمات و نگهداری وزارت صمت
– بهنام نیک منش معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران
– سعید محمدی پور معاون بازرسی سازمان صمت
– حجت اله قاسمی رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صمت
– اسماعیل کاظمی و محمدرضا فرجی اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران
– آرش پژمان مشاور اجرائی و مدیر حوزه معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت
– هدایت معصومی مشاور و دستیار معاون صنایع عمومی وزارت صمت
– علی اصغر حسن زاده مشاور و معاون امور بازرگانی و توسعه و تجارت سازمان صمت
– اعضاء شورای دفتر غرب اتحادیه
– برخی از همکاران و اعضاء کمیسیون های اتحادیه

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید