هیئت-رئیسه

اعضای هیئت رئیسه اتحادیه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سید احمد حسینی

رئیس اتحادیه

ناصر سبزیان

نایب رئیس اول

سید احمد طباطبایی

نایب رئیس دوم

سید امیر احمد نواب کاشانی

خزانه دار

افشین اصغرزاده

دبیر

اکبر پناهی پور

عضو هیئت مدیره

محمدرضا ملاکی

عضو هیئت مدیره

محمد تقی مروج

بازرس